FANDOM


Timeflash

נוסעי הזמן חווים את הכאב הנובע מעוד הבזק ("המקום הזה הוא מוות")

לאחר שבן הזיז את האי, מספר אנשים, רובם ניצולים מטיסת אושיאניק 815, החלו לחוות הבזקים בזמן. הבזקים אלו שונים מהמסע בזמן אותו חווה דזמונד בפרק "הקבוע", בכך שאלו החוו הבזקים בזמן, עברו פיזית בזמן, בעוד שדזמונד ואלואיז בסך הכל החליפו תודעות דרך הזמן. למרות זאת, חשיפה קיצונית או ממושכת להבזקים בזמן, נראית כדומה בהשפעותיה על האדם החווה אותה לזאת הנגרמת עקב מעבר התודעה בזמן. החשיפה גורמת לדימומים מהאף ואף למוות. ("המקום הזה הוא מוות")

הבזקים בזמן מלווים באור לבן בוהק כאשר אלו המושפעים מכך מועברים בזמן בצורה אקראית. גם המסע בזמן וגם הזמן שבין ההבזקים שניהם לכאורה נראים כאקראיים. בעוד שחפצים הנישאים בידי אלו שחווים את ההבזקים בזמן עוברים ביחד איתם בזמן, לא כך הדבר אצל אנשים שתודעתם עוברת בזמן.

אלו האנשים שחוו הבזקים בזמן:

דימומים מהאף וכאבי ראש חזקים נראים כתופעות לוואי להבזקים בזמן.


ציר הזמן עריכה

סדר ההתרחשות מאורעות הקפיצות בזמן מתואר בפירוט כאן.


לקריאה נוספת עריכה

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.