FANDOM


הארפר סטנאנהופ , הפסיכולוגית של האחרים . 

הייתה נשואה נישואים אומללים לגודווין שניהל רומן עם גולייט . 

הרפר איימה על גולייט שתפסיק את הקשר ביניהם ולו יהיה לכך תוצאות לא טובות . 

בהמשך בן הורג בעקיפין את גודווין ששולח אותו לניצולי טיסת אושיאניק 815 מזנב המטוס כמסתנן .