FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"האמת כולה"
2X16-JinSun
עונה
פרק

2
16
שידור
22 במרץ 2006
הבזק לפנים
{{{פלאשפורוורד}}}
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"האמת כולה" הוא הפרק הששה עשר בעונה השנייה של אבודים. ג'ון מגייס את אנה לוסיה לעזרה בהתמודדות עם האסיר בצוהר. במקום אחר, סאן מתחילה לחשוב שייתכן שהיא בהריון.

תמצית האירועיםעריכה

פלאשבק עריכה

על האי עריכה