FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
דני פיקט
 
 
Pickettglass
מגולם ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
נראה בפעם האחרונה
הופעות
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

שם מלא
דני פיקט
שמות נוספים
גיל
תאריך לידה
[[ציר הזמן|]]
תאריך המוות
מקור
מקצוע
היה באוסטרליה...
היה במטוס...
היה על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
קשר
{{{קשר}}}