FANDOM


Update מאמר זה עובר עדכון
מאמר זה עובר עדכון עקב הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים.
Update
ג'אגהד
5x15 Jughead

{{{תיאור}}}

הופעה אחרונה
הופעה ראשונה

נמצאה ע"י
היתה בשימוש ע"י
{{{שימוש}}}

"ג'אגהד" זהו כינוי לפצצת המימן שהביאו לאי ב-1954 ע"י צבא ארצות הברית. ב-1977 התפוצצה הפצצה בתחנת הברבור, זה התרחש באותו הזמן של התקרית ("ג'אגהד")

תחת שליטת האחרים (עוינים)עריכה

הצבא הציב מחנות בהר השולחן, שם הם תלו את הפצצה על מתקן עץ.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.