FANDOM


ברנרד נאדלר
 
 
Bernard headshot
מגולם ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
נראה בפעם האחרונה
{{{אחרונה}}}
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

שם מלא
ברנרד נאדלר
שמות נוספים
{{{ידוע}}}
גיל
56-57
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
בופאלו, ניו-יורק, ארה"ב
מקצוע
רופא שיניים
היה באוסטרליה...
בירח דבש עם רוז
היה במטוס...
חוזר הביתה
היה על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
קשר
{{{קשר}}}


ברנרד נאדלר הוא ניצול טיסה 815 של אושיאניק, מזנב המטוס. הוא בעלה של רוז נאדלר.

רקעעריכה

לאחר ההתרסקות, מושבו של ברנרד נתקע על עץ. בעזרתה של אנה לוסייה, הוא הצליח לרדת.

לא נלקח על ידי "האחרים", בשתי התקפותיהם על ניצולי זנב המטוס. משמע, בעיניהם, ברנרד נחשב לבן אדם "רע".

היה אחד מארבעת הזנביים ששרדו את חציית האי ממחנה הזנביים אל מחנה הניצולים הראשי. בתחנת "החץ", שם התמקמו הזנביים, ברנרד מצא רדיו ישן. דרכו, הוא ניסה ליצור קשר עם העולם החיצון.

ביום 41, ברנרד הצליח ליצור קשר קצר עם מישהו. הבן אדם איתו ברנרד דיבר אמר לו כי הוא ניצול מטיסה 815. ברנרד הגיב בבלבול "אנחנו הניצולים של טיסה 815". ברגע הזה, הקו התנתק.

כאשר מייקל, סוייר וג'ין נתפסו על ידי ניצולי הזנב, ברנרד גרר אותם אל השבי. ביום שלמחרת, הוא פתח להם את הדלת לתחנת "החץ", לאחר שאנה לוסייה ידעה בביטחון כי גם הם ניצולים מההתרסקות. הוא בכה מרוב אושר, כאשר סוייר ומייקל אישרו לו שאשתו רוז שרדה את ההתרסקות, והיא בריאה ושלמה במחנה הניצולים הראשי. הוא התאחד עם רוז כאשר ארבעת הזנביים ששרדו התאחדו עם מחנה הניצולים הראשי. יום 58, ה-19.4.04, היה יום הולדתה של רוז. ברנרד שכח את יום הולדתה של רוז, דבר אשר הגביר את עצבנותה. כאות פיצוי, הוא חיפש פנינה בשביל רוז. למרבה אכזבתו, ג'ין בישר לו כי אין צדפות על החוף של האי.

הוא היה מבין הראשונים לדעת כי סאן בהיריון. סוייר סיפר לו את זה, לאחר ששמע זאת מסאן.

רצה ליצור אות מצוקה גדול, במטרה שאם מטוס חולף מעל או אם לווין יתפוס תמונה של האי, יוכלו לחלץ אותם. בתחילה, היו לו 15, אך בעקבות שתלטנותו של ברנרד, כולם עזבו. רוז שכנעה אותו לרדת מהרעיון, באומרה כי היא חושבת שהאי ריפא אותה מהסרטן (המקום עליו אייזק דיבר), וכי היא לא רוצה לעזוב. ברנרד השתכנע.

ביום 65, במהלך תהליך ה"שחרור", הוא העביר את קלייר ואהרון למקום מחסה, שניות ספורות לפני שדלת הצוהר, עליה נכתב "הסגר", התרסקה בדיוק במקום בו עמדו.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.