FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
ביאטריס "בי" קלו
KlughS3
מגולמת ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראתה לראשונה
נראתה בפעם האחרונה
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
ביאטריס קלו
ידועה גם בשם
בי
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
{{{מקצוע}}}
היתה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היתה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
{{{משפחה}}}
קשר
{{{קשר}}}

בי קלו הייתה 'אחרת' שלקחה חלק במספר עימותים בין האחרים לניצולי המטוס. היא נרצחה על ידי מיקאל לאחר שאמרה לו להרוג אותה בתחנת ה"להבה".