FANDOM


אתר השלכת הקפסולות
[[{{{וידאו}}}|סרטון ההכוונה]]
Capsule dump
נראתה בפעם האחרונה
נבנתה ע"י
{{{נבנתה}}}
נשלטת ע"י
אף אחד
קשר
{{{קשר}}}
מספר
{{{מספר}}}
שימוש
{{{שימוש}}}
מצב
{{{מצב}}}
התגלתה ע"י
{{{התגלתה}}}


ג'ק, קייט, סוייר והארלי גילו את אתר השלכת הקפסולות כשמייקל הוביל אותם במטרה להחזיר את וולט, ושם הם נתקלו במארב, ונתפסו על ידי האחרים.

אתר השלכת הקפסולות הוא היעד אליו הגיעו הקפסולות שעברו דרך צינור לחץ האוויר מהפנינה, ותוכנן הוא רשומות אשר נכתבו על ידי יושבי התחנה. על פי הכמות הגדולה של הקפוסולות שנמצאו באתר, יש להניח שזה זמן רב (או אף פעם) הן לא נאספו. ייתכן שהסיבה לכך היא שלא היה אף אחד שיאסוף אותן לאחר הטיהור ("האדם מאחורי הפרגוד") או כי מטרת הפנינה אינה קשורה לרשומות הללו. ("לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2") נכון לעכשיו, לא ידוע מה היו מטרתן והסיבה שהן לא נאספו.

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות
  • למה נראה שחלק מהקפסולות הוזזו לערימות נפרדות?
  • מה היתה מטרתן האמיתית של הקפסולות?