FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"אש + מים"
2x12 CharlieFlash
עונה
פרק

2
12
שידור
25 בינואר 2006
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"אש + מים" הוא הפרק השנים עשר בעונה השנייה של אבודים. צ'ארלי מגיע למסקנה שיש להטביל את אהרון כדי "להציל אותו". בינתיים, נראים הסימנים הראשונים למערכת היחסים הנרקמת בין הארלי לליבי.

תמצית האירועיםעריכה

פלאשבק עריכה

על האי עריכה