Lost
Advertisement
אמיליה
אמיליה
מגולמת ע"י
ג'ולי אדמס
{{{ליהוקנוסף}}}
נראתה לראשונה
נראתה בפעם האחרונה
{{{אחרונה}}}
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
אמיליה
ידועה גם בשם
{{{ידוע}}}
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
{{{מקצוע}}}
היתה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היתה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
{{{משפחה}}}
קשר

אמיליה היא חברת האחרים אשר נראתה חברה במועדון הספר יחד עם ג'ולייט. ("בין שתי ערים"), ("המעטפה")

נראה שהיא גרה בצריפים לפני שהאחרים נטשו אותם.

על האי[]

אמיליה מגיעה לפגישה של מועדון הספר בביתה של ג'ולייט. ("בין שתי ערים")

ביום ההתרסקות, אמיליה הגיעה מוקדם לביתה של ג'ולייט לפגישת מועדון הספר. כאשר ראתה את אית'ן מחוץ לבית, היא גיחכה על משך הזמן שלוקח לו לתקן את צנרת ביתה של ג'ולייט. בתוך הבית, אמיליה הבחינה שג'ולייט מוטרדת, ולחצה עליה לספר לה על הסיבה לכך. ג'ולייט ביקשה מאמיליה לא לספר לאף אחד על מה שהיא מתכוונת להראות לה. היא התכוונה לחשוף בפני אמיליה את צילומי הרנטגן של בן, כאשר דעתה הוסחה על ידי צלצול פעמון הדלת. לכאורה, חברים נוספים במועדון הספר הגיעו. ("המעטפה")

במהלך הפגישה, אמיליה נראתה משועשעת בקשר לויכוחה של ג'ולייט עם אדם על בחירת הספר. אמיליה גם הייתה עדה להתרסקות טיסת אושיאניק 815 על האי. ("בין שתי ערים")

טריוויה[]

  • אמיליה זהו שם ממוצא גרמני, ומשמעותו "עבודת האל".
  • אמיליה חולקת את שמה הפרטי עם הטייסת המפורסמת אמיליה ארהארט, אשר מטוסה נעלם מעל האוקיינוס השקט ביולי 1937.

שאלות שלא נענו[]

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות


  • כיצד הגיעה אמיליה לאי?
  • מה היה מעמדה בקרב האחרים?


Advertisement