FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"אל תפגע"
1X20-JackIsland
עונה
פרק

1
20
שידור
6 באפריל 2005
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
נכתב ע"י
בוים ע"י


"אל תפגע" הוא הפרק העשרים בעונה הראשונה של אבודים. מצבו של בון מתדרדר וג'ק נאבק כדי לנסות להציל את חייו. במקום אחר, קלייר מתחילה ללדת, אך ללא ג'ק. צ'ארלי וקייט נאלצים להיכנס לתפקיד שהם לא הכינו את עצמם אליו. הפלאשבקים בפרק מראים את האירועים סביב חתונתו של ג'ק עם מי שתהיה בקרוב שרה שפרד.

על האי עריכה

בעוד ג'ק נאבק על חייו של בון, סעיד ושאנון מבלים בנקודה מרוחקת על האי, וקייט עוזרת לקלייר ללדת את התינוק שלה. בסופו של דבר מאמציו של ג'ק עולים בתוהו ובון מת. ג'ק מבין שרגלו של בון נמחץ ולא כפי שלוק סיפר ש"נפל מצוק", הוא הולך לחפש את ג'ון לוק כדי לברר מה קרה.