FANDOM


אל-כשל
Fail safe 1
הופעה אחרונה
הופעה ראשונה

נמצא ע"י
היה בשימוש ע"י


האל-כשל היה מנגנון המובנה בתחנת הברבור, אשר, בעת הפעלתו באמצעות סיבוב מפתח, היה מסיים בין רגע את הצטברות האנרגיה האלקטרומגנטית אותה היה מפרק הנוהל בצורה מבוקרת בכל 108 דקות. המנגנון היה ממוקם במרחב בתחתית התחנה, כאשר הגישה אליו התבצעה באמצעות פתח קטן בריצפת חדר המחשב. קלווין, אשר השתכר לאחר שחיפש דרך לברוח מהאחריות שהוטלה עליו בדבר לחיצה על הכפתור, חשף את עובדת קיומו של המנגנון בפני דזמונד, וטען שמדובר בדרך היחידה לברוח מהכל, הדרך "לגרום להכל להיעלם". ("לחיות ביחד, למות לבד")

מפתח עריכה

Fail Safe Key

מפתח האל-כשל סביב צווארו של קלווין

ביום בו התרחשו במקביל אירוע כשל-המערכות והתרסקות טיסת אושיאניק 815, השיג לידיו דזמונד את מפתח האל-כשל, לאחר שתלש אותו מצווארו של קלווין, בעקבות הריגתו בטעות. על המפתח היה מוטבע סמל תחנת הברבור, ודזמונד הסתירו בתוך עותק ספרו ידידנו המשותף. בשלב זה, עדיין לא ידוע מה הייתה מידת חשיפת המידע אודות המפתח ומנגנון האל-כשל לכלל אנשי דהארמה, אם בכלל. עד עתה, דזמונד וקלווין הינם היחידים אשר ידועים כמחזיקים בידע הזה.

הפעלת המנגנון עריכה

לאחר שגרם לוק לכשל-מערכות נוסף, באמצעות השמדת המחשב ומניעת הקלדתם של המספרים, השתמש דזמונד במפתח על מנת להפעיל את מנגנון האל-כשל, ולהביא להפסקת פעילותה של המערכת האלקטרומגנטית בתחנת הברבור.

DesmondwKey

דזמונד מסובב את המפתח מתחת לתחנת הברבור

אירוע הפירוק התרחש בעקבות פעולות אלו, והביא לקריסת תחנת הברבור, הפיכת צבע השמיים לסגלגל, ולניתוקו של דזמונד מהזמן.

Failsafekeyreplica

העתק מדוייק של המפתח אשר נוצר בידי מעריצים

איזכורים תרבותיים עריכה

אל-כשל הינו סרט משנת 1964, אשר בויים על ידי סידני לומט, וסיפר על משבר גרעיני בדיוני במהלך המלחמה הקרה, ועל ניסיונותיו של נשיא ארצות הברית להביא לסיומו. משפט מפורסם מהסרט אמר: "'אל-כשל' יעמיד אתכם על סף הנצח!"

לקריאה נוספת עריכה

שאלות שלא נענו עריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות


  • מדוע לא השתמש דזמונד במפתח כאשר מחשב תחנת הברבור ניזוק ב"התמצאות"?
  • האם ניזוקו חלק מן התכונות הייחודיות של האי בעקבות האל-כשל?
  • מה היה קורה אילולא הופעל המנגנון?
  • מדוע התרחשות הפירוק דומה להתרחשות שנגרמה בעקבות סיבוב הגלגל הקפוא על ידי בן?
  • האם תחנת הברבור תוכננה לקרוס בעקבות הפעלת המנגנון (ההודעה על המנגנון הזהירה בדבר כיבוי מערכות בלבד)?
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.