FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"אות מצוקה"
2x19 RoseBenrardFlash
עונה
פרק

2
19
שידור
12 באפריל, 2006
הבזק לפנים
{{{פלאשפורוורד}}}
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"אות מצוקה" הוא הפרק התשעה עשר בעונה השנייה של אבודים. כשברנרד מנסה לדרבן את הניצולים לנסות להציל את עצמם, רוז מאמינה שהוא גורם להם לתקוות שווא. בברבור, ג'ק מחליט ללכת אל "הקו" ולהציע לאחרים החלפה: הנרי גייל תמורת וולט.

תמצית האירועיםעריכה

פלאשבק עריכה

על האי עריכה