FANDOM


Update מאמר זה עובר עדכון
מאמר זה עובר עדכון עקב הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים.
Update
Distress signal

שאנון מנסה לתרגם את השדר הצרפתי

שדר מצוקה נקלט במשדר אשר נתגלה בתא הטייס.

ביום שלאחר ההתרסקות, לקחה קבוצת ניצולים את המשדר וצעדה לעבר נקודה גבוהה בניסיון להזעיק חילוץ. סעיד הצליח לקלוט את האות ושאנון ניסתה לתרגם את השדר. ("פיילוט, חלק 2") כאשר נלכד סעיד מאוחר יותר על ידי רוסו, הוא גילה שהיא זו האחראית למקור השדר. ("בידוד") מאוחר יותר הבין הארלי שרוסו שינתה את השדר במגדל שידור שבאי, כאשר היא החליפה את השדר המקורי, אשר שידר את המספרים שוב ושוב בקול גברי, בשדר בשפה הצרפתית אותו הקליטה בקולה שלה.

היה זה השדר המקורי אשר גרם לרוסו ולצוותה להגיע לאי מלכתחילה. הסרטון מסרי-לנקה קבע שהשדר המקורי היה מוצפן, (חווית אבודים) אך בשנת 1988, סאם טומיי וליאונרד סימס (אשר שהו בתחנת האזנה בדרום האוקיינוס השקט) ומשלחת המחקר של רוסו גילו את השדר למרות זאת. ("מספרים")

בזמן כלשהו לאחר שנת 1988, החלו האחרים לשבש את האות ממגדל השידור באמצעות ציוד אלקטרוני אשר היה ממוקם בתחנת המראה. נראה היה שהשיבוש הצליח לבלום שדרים שהתקבלו מחוץ לאי, אך את אות המצוקה היה עדיין ניתן לקלוט מהאי עצמו. ("מצעד הלהיטים")

רוסו ניתקה את שדר אות המצוקה, שחזר על עצמו בפעם ה-17550446, ביום חמישי, ה-23 בדצמבר 2004, 90 ימים בדיוק לאחר שסעיד וניצולים נוספים גילו את דבר קיומו, ביום חמישי, ה- 23 בספטמבר 2004, לאחר כ-255,915 חזרות שנעשו.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.