FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
המידע בדף זה נחשף כחלק ממשחק המציאות החלופית
פרויקט הגיוס של יוזמת דהארמה
DWY2
דמויות:   דן ברונסון · הצלם בוידאו של דהארמה · האנס ואן הייגן
אתרים: אוקטגון גיוס עולמי · דהארמה רוצים אותך · גישה מיוחדת לדהארמה

בפרק "אין כמו בבית - חלק 2 ו-3" שודרה פרסומת המפנה לאתר של אוקטגון, המגייסים עובדים ליוזמת דהארמה למטרת מחקר התנדבותי ללא תשלום.

הפרסומתעריכה