FANDOM


אדם וחוה
Aande 1
נראו לראשונה
נראו בפעם האחרונה
הופעות
{{{מופיע}}}
פרק/ים על הקבוצה

{{{פרק}}}
ידועים גם בשם
{{{ידוע}}}
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מנהיג
{{{מנהיג}}}
מטרה
{{{מטרה}}}
קשר
נמצאו במערות
על האי...
לא ידוע


אדם וחוה זה הכינוי אותו לוק נתן לשתי גופות שנמצאו ע"י ג'ק וקייט במערות. ("בית השמש העולה") על הגופות, ג'ק מצא שקית קטנה המכילה אבן אחת שחורה ואבן אחת לבנה. בעונה ה-6 אנו מגלים כי אדם וחוה הם בעצם אחיו ואמו המאמצת של ג'ייקוב,והאבנים הם מהמשחק אותו אחיו של ג'ייקוב הילד מצא בפרקמעבר לים.

עובדותעריכה

Aande stones

האבנים שנמצאו על הגופות.

  • הם נשאו איתם אבן אחת שחורה ואחת לבנה. ג'ק לקח את האבנים האלו ולא הזכיר אותם אח"כ כשלוק שאל אותו מה הם מצאו.
  • הכינוי הדתי נלקח מאדם וחוה של התנ"ך.

הצהרות בראיונותעריכה

  • בינואר 2007 בראיון עם ג'ף ינסן (ידוע גם כדוק ינסן), דיימון לינדלוף וקארלטון קיוז ענו על שאלת מעריץ, "מה המשמעות או החשיבות של שני השלדים שג'ק וקייט מצאו במערה בעונה 1?"
  • במרץ 2008 במאמר באתר אחר המפיקים דיברו על כך שהשלדים יכולים לתת תובנה על טבעה של הסדרה ועדות לכך שפרטים מסוימים תוכננו כבר בשלב מוקדם.

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות