FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"אגטאון"
4x04 FFKate
עונה
פרק

4
4
שידור
21 בפברואר 2008
הבזק לפנים
הבזק לאחור
{{{פלאשבק}}}
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י"אגטאון" הוא הפרק הרביעי בעונה הרביעית של אבודים. הצורך של קייט להוציא מידע מבן הערובה עלול לסכן את מעמדה בעיניי לוק, כמו גם סוייר.

תמצית האירועיםעריכה

בצריפיםעריכה

על החוףעריכה

פלאשפורוורדעריכה