FANDOM


הצ'אט זמין כעת עבור כל משתמשי אבודימפדיה. זהו גם העמוד הראשי של טריווית המשחק אבודים, עם כמה אלפי שאלות. שימו לב: זהו ערוץ הצ 'אט הרישמי של אבודימפדיה ולא אחר!

  • ערוץ הIRC הרישמי של אבודימפדיה הוא:
irc.gamesurge.net #lostpedia

כל המשתמשים והעורכים מוזמנים להתחבר לצ'אט ולצ'וטט עם שאר המשתמשים.